BLOG, ČLÁNKY A NÁVODY.

Jak si splnit sny v této dekádě v 5 krocích?

Co je to co, co musíte ještě dokončit nebo zažít, aby jste mohli v klidu zemřít?

Možná hodně “hustá” otázka, přesto když si ji reálně sami sobě položíte, začnou Vám naskakovat myšlenky, co je potřeba ještě udělat.

Z výzkumů vyplývá, že většina lidí na smrtelné posteli lituje spíš toho, co neudělali, než toho, co udělali.

O tom chci psát i dnešní článek.

Jak si tedy stanovit a také splnit svoje vize, cíle, sny a přání?

1. Dobře si je nastavte

Pokud nevěříte tomu, že by se tak skutečně mohlo stát, je velká pravděpodobnost, že se to nestane. Neznám žádného rekordmana, který by měl svůj mentální postoj nastaven tak, že by prohlásil „To se přece nedá zvládnout pod ….“

Kromě mentální přípravy je potřeba se na to podívat i analyticky, a to třeba metodou SMART. Jinými slovy: každý cíl by měl být :

  • S – Specific – tedy cíl by měl být specifický, konkrétní, jasně definovaný
  • M – Measurable – když je cíl konkrétní, je také měřitelný. Je to důležité pro jasné dokázání, že cíle bylo dosaženo.
  • A – Achievable/ Acceptable – cíl by měl být také dosažitelný (ve stanoveném čase)
  • R – RealisticRelevant – cíl by měl být realistický a relevantní (vzhledem ke zdrojům, potřebným k jeho dosažení)
  • T – Time SpecificTrackable – cíl by měl být časově specifický, s jasným termínem a jeho plnění by mělo být v čase sledovatelné

TIP: Dobrá zpráva je, že zdroje (peníze, lidi, potřebné dovednosti, místo atd.) již existují, jen si k nim musíte najít cestu a pozorně se koukat, pokud si něco opravdu přejete ze srdce. 

2. Najděte svůj hluboký motiv

Proč to vlastně chcete, čeho dosáhnete a co budete mít až si svůj cíl splníte? Znám mnoho chlapů, kteří „vydělávají peníze“ proto, aby správně zabezpečili rodinu. Na otázku “proč?” říkají, že přece proto, aby s nimi měli lepší vztahy. Pak je tady otázka: Dává smysl více pracovat, proto abych měl lepší vztahy doma nebo mám pracovat chytřeji? U žen to naopak může být o tom, že chtějí zhubnout, protože skutečně touží mít rádi sami sebe a svoje tělo.

TIP: Položte si otázku, jestli by Vaše touha nešla uspokojit nějak jinak? Třeba k tomu existuje lehčí cesta? Specifikujte si přesně jaký pocit získáte díky tomu, že si splníte svůj cíl a zeptejte se, jak jinak jde tento pocit získat a hlavně jak ho udržet?

3. Vizualizujte si je a prociťte si je

Udělejte si jantru (visionboard). Vezměte velký čistý bílý papír, nůžky, pastelky, fixy, časopisy, nebo stáhněte a vytiskněte obrázky z internetu.

Pak už jen tvořte, lepte, stříhejte a dávejte dohromady vše, co Vám pomáhá vizualizovat to, co chcete mít. Čím konkrétnější budete, tím lépe.

TIP: tohle lze udělat i v páru, pokud máte drahou polovičku. Je to skvělá příležitost, jak si promluvit o svých přáních a zvědomit je.

4. Naplánujte k nim konkrétní kroky a vložte si je do kalendáře

Bez trochu time-managementu to nepůjde. Pokud chcete cestovat a díky tomu se naučit i trochu anglicky, nepřijde to samo. Chce to vyhradit si na to svůj čas v kalendáři.

TIP : pokud máte nějaký ambicioznější cíl – třeba vydělat 10 milionů korun, tak ho rozdělte na menší celky.

0,25,50,75 a finálně 100% a plánujte odzadu. To znamená, že nejdřív se podívejte na to, co máte. Na 75% – co musíte nyní řešit a udělat, aby to bylo 100%. Na 50% aby to bylo 75% atd.

5. Oslavte je už teď a dávejte do nich emoce i energii

Jaké to je užívat si svobody? Cestovat? Mít skvělý vztah? Být v novém domě na gauči a poslouchat zvuk praskajícího krbu? Zavřete si oči a prožijte to. Jděte a půjčte si vysněné auto. Vyzkoušejte si jaké to je.

Ať víte, zdali to za to stojí.

Pokud by jste chtěli pro příští rok pracovat více s posíláním energie do svých záměrů, tak můžete využít třeba semináře oslavy Silvestru, které pořádá Denisa a Richard.

TIP: pokud si například do roku chcete koupit motorku, vezměte kalendář, naplánujete datum oslavy toho, že jste si koupil motorku a na tohle datum uspořádejte oslavu pro Vás a pro Vaše nejbližší.

Zvedněte telefon a zavolejte jim už nyní a vysdílejte svoje cíle a požádejte je o to, že když s Vámi budou hovořit, ať se zeptají, jak to vypadá s oslavou (a zároveň s Vaším cílem).

Přejít nahoru