Workshopy

prožitek je při učení nejdůležitější

Kdo je to Sales Mentor?

Jsem ten, který na svá bedra převezme starost nad Vašim obchodem, sdílím s Vámi své know-how i know-how svých mentorů, kteří se mnou obchod řeší. Půjdu příkladem, ukáži Vám, jak bych řešil konkrétní situaci podle svých zkušeností. Nepřeji si, abyste po mně jen papouškovali. Zároveň Vám dávám na výběr z již hotových a vyzkoušených řešení. Vytvářím přitom řešení přímo pro Vás. Jednám vždy ve Vašem zájmu, využívám svých zkušeností, dovedností a kontaktů ve Váš prospěch. Zároveň ode mne můžete čekat přímou a konstruktivní zpětnou vazbu. Pokud uznáme společně za vhodné, mohu s Vámi mluvit neformálně, můžeme společně sdílet vše – protože vše zůstane mezi námi.

V čem spočívá kouzlo workshopu?

Workshop je specifická forma výuky, která je zaměřená hlavně na praxi

Osobní přístup

Své zkušenosti rovnou aplikuji na Váš byznys a ukazuji formu, jak to lze udělat jinak. Přesně tak, jako kdybych ve Vaší kůži byl já.

Zpětná vazba

Učíme se z chyb – pokud o nich víme a jsou pro nás příležitostmi. Někdy lépe vidíme chyby ostatních. Tohle setkání slouží k tomu „chyby“ dělat  a díky tomu se posunout dál.

Know-how

To, co řešíte, velmi pravděpodobně už někdo vyřešil před Vámi. Vás to nemusí stát tolik energie a získáte tím spoustu času navíc.

Budeme si sedět?

Znám způsob jak zjistit zda-li jsem pro Vás ten pravý